STUDIO

Listen under inneholder noen av produksjonene vi har jobbet med, enten ren tracking, programmering, eller fulle produksjoner med miks og evt mastering